Generalny wykonawca inwestycji

Od początku działalności jej podstawową specjalizacją była kompleksowa realizacja inwestycji budownictwa przemysłowego „pod klucz”.

Wraz z rozwojem firmy, pozyskiwaniem nowych zleceń i rozszerzaniem udziału w rynku budowlanym, obszar realizacji powiększał się o obiekty o charakterze logistycznym, magazynowym a także biurowym i handlowym.

Budując fundamenty swojej działalności spółka BIn – Biuro Inżynierskie postawiła na zapewnienie pełnej spójności procesu projektowania i wykonawstwa. Dla stałego zespołu projektowego zapewniono nieustanny dopływ informacji ze zdobytych doświadczeń i wiedzy z rynku budowlanego. W ten sposób stworzono modelowy układ współdziałania między Wykonawcą a pracownią projektową.

Efektem dynamicznego współdziałania naszej spółki z światowymi deweloperami była realizacja wielkopowierzchniowych parków logistycznych.

Stworzyliśmy wzorcową procedurę przygotowania dokumentacji projektowej obiektów. Biuro projektów dostosowuje na bieżąco tryb działania do potrzeb wykonawstwa, co pozwala na znaczne skrócenie czasu realizacji inwestycji oraz uniknięcie błędów. Opracowujemy projekty wszystkich branż w jednym zespole, z pełną kontrolą procesu projektowania zapewniającą wyeliminowanie kolizji między elementami różnych branż.

Firma w ramach swojej działalności aktywnie analizują rynek materiałów i sprzętu budowlanego w celu pozyskania i wdrożenia najnowszych technologii budowlanych.

Zakres tych analiz dotyczy rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacji wewnętrznych jak również infrastruktury zewnętrznej obiektów. Działania te zmierzają do osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych i jakościowych, które są atutem w naszych propozycjach dla klientów.