konstrukcje i obudowy

W oparciu o siły własne spółka BIn – Montaż skoncentrowała swoją działalność na kompletacji dostaw oraz montażu stalowych, drewnianych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Firma wyspecjalizowała się w wykonywaniu lekkich obudów różnorodnych rozwiązań systemowych – w tym także i indywidualnych.

Doświadczenie na rynku budowlanym i wysokie kwalifikacje kadry nadzorczej oraz ekip monterskich umożliwiło realizację różnorodnych zadań inwestycyjnych, m. in. – budowę przemysłowych obiektów kubaturowych, wielkopowierzchniowych centrów handlowych czy gmachów użyteczności publicznej na obszarze całego kraju.

Istotny element działalności firmy BIn – Montaż stanowiły także realizacje skomplikowanych konstrukcji inżynierskich i linii technologicznych.

Wśród Inwestorów, którzy docenili solidność oraz wysoką jakość wykonanych prac przez spółkę BIn – Montaż znaleźli się nie tylko klienci wspólnych realizacji z firmą BIn – Biuro Inżynierskie, ale również przedstawiciele przemysłu chemicznego, spożywczego oraz sieci handlowe.

Dzisiaj to stabilny rozwój obu filarów Grupy BIn. Firmy BIn – Biuro Inżynierskie oraz BIn – Montaż z każdym rokiem swojej aktywności na rynku podnoszą efektywność ekonomiczną oferowanych usług.

Dynamiczny rozwój firmy został odnotowany przez zewnętrzne instytucje zajmujące się krajową gospodarką. BIn – Montaż uzyskał tytuły Gazela Biznesu oraz Diament Forbes.