konstrukcje i obudowy
Oferta

BIn – Montaż specjalizuje się we wznoszeniu konstrukcji oraz wykonywaniu lekkich obudów obiektów kubaturowych budownictwa przemysłowego i ogólnego. Świadczymy bezpośrednie usługi w zakresie:

  • zabezpieczenia dostaw i montaż elementów konstrukcyjnych obiektów kubaturowych w postaci:
    • ustrojów stalowych prętowych, profilowych i blachownicowych,
    • żelbetowych elementów prefabrykowanych – w tym dźwigarów sprężanych,
    • drewnianych więźb dachowych – w tym konstrukcji klejonych,
  • dostawy i montażu kompletnych systemów lekkich obudów obiektów w nowoczesnych technologiach dostępnych na rynku rozwiązań materiałowych dedykowanych dla budownictwa przemysłowego, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz użyteczności publicznej,
  • dostawy i montażu specjalistycznych obudów przeznaczonych na potrzeby przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego oraz papierniczego.