Poznaj BIn Montaż

Bin MONTAŻ oferuje kompletację dostaw oraz montażu stalowych, drewnianych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Oferta obejmuje wykowawstwo lekkich obudów różnorodnych rozwiązań systemowych – w tym także i indywidualnych.

Projektowanie Konstrukcji

Dążymy do zrealizowania celu wytyczonego przez Inwestora, poprzez zaprojektowanie konstrukcji stalowych zapewniających bezpieczeństwo na etapie budowy oraz użytkowania obiektów. Projektujemy konstrukcje stalowe na potrzeby budownictwa inżynierskiego oraz technologii produkcyjnych.

Dostawa Konstrukcji

Oferujemy dostawę:

  • elementów konstrukcyjnych obiektów kubaturowych w postaci ustrojów stalowych
  • prętowych, profilowych i blachownicowych, żelbetowych elementów prefabrykowanych, w tym dźwigarów sprężanych,
  • konstrukcji stalowych specjalistycznych,
  • konstrukcji pomocniczych dla obiektów kubaturowych.

Montaż Konstrukcji

Dzięki kwalifikacjom naszych pracowników oraz doświadczeniu gromadzonemu z kolejnych realizacji zapewniamy wysokiej jakości montaż konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych.

Lekka Zabudowa Ścian i Dachów

Realizujemy dostawę i montaż kompletnych systemów lekkich obudów obiektów w nowoczesnych technologiach dostępnych na rynku rozwiązań materiałowych dedykowanych dla budownictwa przemysłowego, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, specjalistycznych obudów na potrzeby przemysłu spożywczego, chemicznego, energetycznego, samochodowego, przetwórstwa odpadów komunalnych.