Kompleksowo od ponad 25 lat

BIn – Biuro Inżynierskie realizuje od 25 lat inwestycje budownictwa przemysłowego. Standardowe zlecenie obejmuje kompleksową realizację obiektu – od koncepcji poprzez projektowanie i budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Doświadczenie

Do chwili obecnej BIn zrealizował ponad 100 zleceń na projektowanie i budowę w układzie generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa przemysłowego – ich łączna powierzchnia to ok. 800 000 m2.

Klienci

Największa część zrealizowanych zleceń to obiekty przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu spożywczego, elektronicznego i meblowego a także obiekty logistyczne – magazynowe. Najbardziej znaczące realizacje to budowa parków logistyczno – przemysłowych Millennium Logistic Parks w Pruszkowie, Poznaniu i w Tychach, Panattoni w Lublinie i Zielonej Górze oraz budowa zakładu przetwórstwa mięsnego OSI (McDonald’s) w Ostródzie.

Blisko 100 pracowników

Firma BIn zatrudnia ok. 90 pracowników, w tym 40 montażystów konstrukcji stalowych i obudów. Prace montażowe realizowane są przez wyodrębnioną spółkę zależną – firmę BIn – Montaż, która realizuje również specjalistyczne zlecenia poza podstawowymi kontraktami – inwestycjami realizowanymi kompleksowo przez BIn.

Kluczowe zasady naszych realizacji

  • niezawodne bezpieczeństwo na etapie budowy i użytkowania obiektów
  • jakość – każdy zrealizowany obiekt uważamy za naszą wizytówkę a jego jakość traktujemy jako
    podstawę działania firmy w przyszłości
  • wywiązanie się przyjętych zobowiązań umownych i działanie w sposób zapewniający osiągnięcie
    przez inwestora zamierzonych celów inwestycyjnych
  • etyka działania na każdym polu działania firmy